BIBLIONER ONLINE KNJIŽARA

  /  Blog

U ovoj nevelikoj zbirci ipak je veliki broj priča, jer su kratke. Ponekad anegdotske, ponekad melanholične, ponekad s likovima pisaca, ponekad s likovima čitalaca, često s pripovedačevim bliskim ili dalekim rođacima, prvenstveno ocem, ponekad nalik novinskoj vesti, ali koja uvek želi da nekako saoseća, pa i jedna – predstavljajući se kao nostalgična i u kojoj se lično pomalja sam pisac

Iz politeizma nije nastala samo monoteistička religija, već i one dualističke. Dualistička religija priznaje postojanje dve suprotstavljene moći; dobra i zla. Nasuprot monoteizmu, dualizam veruje da je zlo nezavisna moć, koja nije stvorena od dobrog Boga, niti mu je podređena. Dualizam vidi svet kao bojno polje između ove dve sile, a sve što se događa u svetu kao deo te

S. Markovića 11, Banja Luka + 387 66 119 142 chapterone@qodeinteractive.com
Newsletter


Brza i sigurna kupovina